DEKARBONIZACE OLEJOVÉHO SOUSTAVY MOTORU

BGGG

V olejovém systému motoru se vlivem vysokých teplot a pronikáním paliva do oleje vytvářejí houževnaté úsady, které omezují funkci pístních kroužků, ložisek. Dochází k opotřebení stěn válců, ložisek, průniku motorového oleje do spalovacího systému a výraznému snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva, emisí a zanášením EGR systému. Nastává rychlá degradace nového motorového oleje a následné opotřebení ložisek a dalších součástí.

ÚČINEK VÝROBKŮ BG

Efektivně odstraní houževnaté úsady z pístních kroužků a celého olejového systému
Zvýšení výkonu motorového oleje
Udržuje systém bez úsad po celou dobu provozu
Prodlouží životnost motoru
Snižuje úsady v EGR systému

VYŘEŠÍ OBTÍŽE

Snížení kompresních tlaků
Úsady v olejovém prostoru
Zanesené pístní kroužky
Nízký výkon motoru
Zanesený EGR systém
Zvýšené emise
Špatná cirkulace oleje
Vysoká spotřeba oleje

CENÍK SLUŽEB DEKARBONIZACE MOTORU
VEŠKERÉ CENY JSOU UVEDENY SE ZAHRNUTOU SLEVOU KTERÁ JE PLATNÁ DO 31.7.2020
Veškeré ceny jsou uvedeny bez oleje a olejových filtrů
Pro informaci o konečné ceně prosím vyplňte formulář níže

ZÁKLADNÍ BEZ PROPLACHU - 1440,-
1) dekarbonizace olejové soustavy
2) naplnění novým olejem
3) přidání aditiv do nového oleje

POKROČILÁ S PROPLACHEM - 1992,-
1) dekarbonizace olejové soustavy
2) naplnění proplachovým olejem
3) naplnění novým olejem
4) přidání aditiv do nového oleje

POKROČILÁ S DVOUFÁZOVOU DEKARBONIZACÍ - 2232,-
1) dekarbonizace olejové soustavy
2) naplnění proplachovým olejem s další fází dekarbonizace
3) naplnění novým olejem
4) přidání aditiv do nového oleje

PROFESIONÁLNÍ - DVOUFÁZOVÁ S EXTRA PROPLACHEM - 2360,-
1) dvou-složková dekarbonizace olejové soustavy
2) naplnění proplachovým olejem s další fází dekarbonizace
3) naplnění novým olejem
4) přidání aditiv do nového oleje 

JMÉNO
KONTAKT
TYP DEKARBONIZACE
 
 
 
 
TYP SLUŽBY
 
 
 
ZNAČKA OLEJE
ZNAČKA VOZU
MODEL VOZU
POZNÁMKA
MOTOR