ASISTENČNÍ SLUŽBA 24

Poskytujeme pomoc řidičům na cestách v případě poruchy vozidla.

Veškerou asistenční pomoc provádíme na místě poruchy

SLUŽBY ASISTENCE

Oprava poškozené pneumatiky

Nastartování motoru / výměna akumulátoru

Dovoz pohonných hmot

Oprava nepojízdného vozidla (pokud je to možné na místě poruchy)